Start CNC – Kim jesteśmy?

Firma Start CNC od 2006r. organizuje kursy zawodowe dla operatorów-programistów obrabiarek CNC, technologów CNC i programistów CAM-owskich. Nie jest przy tym typowym centrum edukacyjnym, których wiele na naszym rynku i które kształcą praktycznie w każdym zawodzie – od fryzjera po spawacza. Start CNC to wąsko wyspecjalizowana firma szkoleniowa skupiająca się na tematyce związanej wyłącznie z branżą CNC.
Gwarantem efektywności naszych szkoleń jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna. Przekazujemy wiedzę opartą na doświadczeniu, wykorzystując przy tym nowoczesne i skuteczne metody kształcenia. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez osoby wykwalifikowane, posiadające wyższe wykształcenie techniczne. Instruktorami zajęć praktycznych są specjaliści w dziedzinie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Ze swej strony gwarantujemy więc wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

Weź udział w szkoleniu i podnieś swoje kwalifikacje!

Z danych uzyskanych z kilku Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy wynika, że na rynku pracy występuje silne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w zawodach: operatora-programisty CNC, technologa CNC i programisty CAM.

Intensywny rozwój branży CNC, coraz większy stopień wykorzystywania obrabiarek sterowanych numerycznie w polskich firmach, a przy tym prawdziwy eksodus doświadczonych pracowników do pracy w UE, sprawia dziś, że wiele firm boryka się z trudnościami w zdobyciu wykwalifikowanej w dziedzinie CNC grupy pracowniczej.

Warto już dziś zainwestować we własny rozwój,
wykorzystując rynkowy brak fachowców
obsługujących i programujących obrabiarki CNC!


Firma START CNC posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nr 2.24/00013/2007Nasze programy szkoleniowe wykorzystują standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015.
Numer certyfikatu: 24/02/2022/TS/WA/1001/19

Certyfikacja:

Cetryfikacja TUV Rheinland

Programy Partnerskie:

MasterCam


Zobacz film: