Po pierwsze – kompletna technologia wykonania detalu:

-projekt,

-rysunek,

-technologia,

-określenie półfabrykatu (rodzaj i kształt materiału obrabianego, itp.),

-instrukcje obróbki (sposoby mocowania itp.),

-kalkulacja czasów obróbki (określenie czasu obróbki danym narzędziem),

-uzbrojenie obrabiarki (rozmieszczenie narzędzi, oprawki, płytki, itp.),

-program obróbki (zapis alfanumeryczny ścieżki narzędzia)

-symulacja obróbki

 

Po drugie – wdrożenie detalu do produkcji:

-uruchomienie produkcji u klienta

 

Po trzecie – optymalizacja procesu obróbki.

-ewentualne usprawnienie produkcji