Krzysztof Malina

Kim jesteśmy?

Firma Start CNC od 2006r. organizuje kursy zawodowe dla operatorów i programistów obrabiarek CNC, technologów CNC i programistów CAM. Nie jest przy tym typowym centrum edukacyjnym, których wiele na naszym rynku i które kształcą praktycznie w każdym zawodzie – od fryzjera po spawacza. Start CNC to wąsko wyspecjalizowana firma szkoleniowa skupiająca się na tematyce związanej wyłącznie z branżą CNC.

Gwarantem efektywności naszych szkoleń jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna. Przekazujemy wiedzę opartą na doświadczeniu, wykorzystując przy tym nowoczesne i skuteczne metody kształcenia.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez osoby wykwalifikowane, posiadające wyższe wykształcenie techniczne. Instruktorami zajęć praktycznych są specjaliści w dziedzinie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Ze swej strony gwarantujemy więc wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

Certyfikacja

(kliknij na miniaturę, aby powiększyć dokument)

Z

Nasze programy szkoleniowe wykorzystują standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Z

Firma START CNC posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nr 2.24/00013/2007

Z

Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015. Numer certyfikatu: 24/02/2022/TS/WA/1001/19